Οι ιστότοποι των μαθημάτων θεωρίας καθώς και γενικές πληροφορίες για την εξεταστική Ιανουαρίου  2021,  (Eνημέρωση 11/01/2021) περιέχονται στο παρακάτω επισυναπτόμενο έγγραφο.

  • Η ενημέρωση 11/01/2021 αφορά την διόρθωση του συνδέσμου με την Αναθεωρημένη Αντιστοίχιση Μαθημάτων ΠΠΣ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τα ΠΠΣ των πρώην τμημάτων ΕΠΔΟ και ΔΙΚΣΕΟ  (αρχείο PDF)

Σύντομα θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα της εξεταστικής.