Συμπλήρωση δηλώσεων συμμετοχής/μη συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση

Όσοι φοιτητές πρόκειται να εξεταστούν σε μαθήματα με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

  1. Προφορικά
  2. Μέσω πολλαπλής επιλογής με ταυτόχρονη εικονική επιτήρηση

θα πρέπει να υποβάλουν εγκαίρως δήλωση συμμετοχής ή μη συμμετοχής στην εξέταση κάθε μαθήματος.

(Οι φοιτητές που εξετάζονται σε μαθήματα με τη μέθοδο της εργασίας, ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλουν δήλωση για αυτά τα μαθήματα.)

Οι βεβαιώσεις θα αναρτηθούν από τους διδάσκοντες στους ιστοτόπους των μαθημάτων στο eclass.

O τρόπος εξέτασης θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί ήδη από τον κάθε διδάσκοντα, ενώ σε κάθε περίπτωση θα αναφέρεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής που θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι 20/1/2021.

Φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις.

Διευκρίνηση για την αποδοχή των δηλώσεων:

-Οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα πρέπει να υποβάλλουν οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένα τα στοιχεία τους αλλά δεν χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένες.

-Τυπικά, όσοι έχουν τη δυνατότητα, μπορούν να καταθέσουν και υπογεγραμμένες δηλώσεις (π.χ. Εκτύπωση δήλωσης-υπογραφή-σκανάρισμα ή υπογραφή με την προσθήκη εικόνας).

-Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του eclass και από το λογαριασμό κάθε φοιτητή. Η υποβολή μέσω του λογαριασμού του φοιτητή αποτελεί το αποδεικτικό της κατάθεσης.

-Καταθέσεις δηλώσεων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν λαμβάνονται υπόψη.