Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει, ήδη από την αρχή του Χειμερινού εξαμήνου, πρόσβαση σε λογισμικό τηλεδιάσκεψης Cisco Webex, Zoom και MS Teams.

Το λογισμικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του Skype for Business για διδασκαλία εξ αποστάσεως ή επιτήρηση στις εξετάσεις.

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του διδάσκοντα κάθε μαθήματος για το λογισμικό που θα χρησιμοποιείται σε κάθε μάθημα.

Πληροφορίες για τη χρήση του λογισμικού τηλεδιάσκεψης παρέχονται εδώ:

Το λογισμικό τηλεδιάσκεψης προσφέρεται κεντρικά από το Ίδρυμα και όχι από το τμήμα.

Ερωτήσεις για τη χρήση του θα πρέπει να γίνονται στο τμήμα υποστήριξης του λογισμικού τηλεδιάσκεψης στις παραπάνω ιστοσελίδες.