Εκδήλωση της ΑΙΕSEC Πατρας 22-23 Μαΐου 2021

Για θέματα που αφορούν το μέλλον του φοιτητή στη αγορά εργασίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο

Με παρακολούθηση και των δύο ημερών θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Εγγραφή παρακολούθησης στο σύνδεσμο: bit.ly/brandyourfuture [1]